Z technických príčin dočasne pozastavujeme možnosť objednať naše produkty do 31. 1. 2024.

Panel používateľa

pojmy v TCM - liecitel.eu abcliecitel.com

2 Položky

Na tejto stránke si môžete jednoducho pozrieť, ktoré potraviny v ktorom období by ste mali práve jesť vy - šité presne na Vás a na Vaše ťažkosti v ktorých ste sa nachádzali a nachádzate sa momentálne. Poznajte lešie seba a pomáhajte si, len vy rozhodujete o tom ako sa stravujete.

ČÍNSKÁ DIETETIKA

Motto:
"To co chceš získat z potravy, musíš jíst ve větším množství delší dobu."

ČÍNSKÁ DIETETIKA
Dietetika je hlavne preventivna záležitosť, či doplnemie liečby.
Strava by mala byťčo najlepšie straviteľná, aby sme z nej dostali čo najviac QI. Doporučuje se jesť pravidelne, 2x až 5x denne, nie častejšie, pretože žalúdokk potřebuje čas, aby sa mohol vyprazdňovať. 60% stravy by malo precházať z neutrálnej skupiny. Raňajky teplé (kaše alebo polievky).

U potravin rozlišujeme:

1. Chuť
• kyselá (Yinová, sťahuje dovvútra a dole, využíva sa u nadmerného potenia,
výtokov, poklesu orgánov, u hnačiek, (šťovík, citrusy, letné jablká, šípky)
• sladká (mierne Yangová - plná - obiloviny - nasýtia, dodá Qi, prázdna - ovocie,
čokolády - len na chvílu, kradne Qi, mierne dohora, uvolňuje, posiluje chudé
osoby, uvolňuje fyzicky a duševne, maximálně zvlhčuje, koncentrovaný cukor
poškozuje obličky — slezina prehradí obličky a prestane ich vyživovat)
• pálivá (rozhýbe a má smer von — otvára póry, pomáha poteniu napr. na začiatku prechladnutia, povzbuzuje trávenie, odľahčuje — reďkovka, fenykel, chren, zázvor,
skorica, hrebíček, kardamom)
• horká (dovnútra a dole, vysušuje, pretože sťahuje dole, ochlazuje, znižuje krvný
tlak, horúčku, prekyslenie žalúdku — obracia správnym smerom (napr. zelerová
vnať), chmel, púpava, ružičková kapusta, žito, hlávkový salát, palina,
jablčný ocot — kyslo horký — sťahuje vlhko, používa sa ku chudnutiu (nie pre tých,
ktorí majú kožné ťažkosti)
• slaná (smer dole, preháňa, zlepšuje smer, zmäkčuje, na malé nádory, zvlhčuje)

2. Povaha
• studená (tropické ovocie, tvaroh, melóny, uhorky, citrusy, kefíry a zakysnuté potraviny)
• osviežujíce (je surovvá zelenina) paradajky - sladkokyselá chuť - nejjesť, kdo má poškodenú slezinu
• teplá (kuracie mäso, ovos je ľahko teplý)
• horká (baranie, zverina)
• neutrálna (obiloviny, rýža - lepivá teplá skôr k pľúcam a slezine, nelepivá k ostatním orgánom, med - veľmi zvlhčuje, hovädzie - i sladké,

3. Příslušnosť k orgánom

4. Smerovanie
hore - dole, dovnútra - von

5. Úprava jedla
Yangová - pečenie, smaženie, grilovánie
Yinová - varenie, dusenie, pára

Výživa v súlade s ročními obdobiami podľa tradičnej čínskej medicíny

K vytvoreniu výživy podľa piatich elementov postupne došlo v priebehu niekoľko sto rokov praktikovania tradičnej čínske medicíny (TCM). Cieľom výživy podľa piatich elementov je pomocou energeticky vyváženej stravy vybudovánie zdravého organizmu a tým i prevencia chorôb. Energeticky vyrovnaná strava z čínského pohľadu znamená príjem potravín rôznych chutí, energií a funkcí v ľudskom tele a výber jedáll v súulade s Vašou konštitúciou a potrebami organizmu.
V TCM výžive sa najprv rozlišuj ú dve protikladné a doplňujíce sa energie jin a jang, ďálej termické pôsobenie jednotlivých potravín a nejdetailnějšie je rozdelenie všetkých potravín podľa ich príslušnosti k jednotlivým elementom.

Jin - jang
Klasické čínské texty prirovnávajú jin a jang síly s horou, ktorých časť je obrátená k slnku a čásť leží v tieni. Tieňová čásť hory je chladná, vlhká a tmavá, patrí jin. Slnečná strana je horká, svetlá a suchá, predstavuje jang. Ludia, ktorím je často chladno, majú skôr nízký tlak, túžía po teple, dovolenke najradšej trávia v južných slnečných krajinách, sú energeticky posunuti na jin stranu. Hyperaktivní, uponáhľaní ľudia sú tí s prevahou jangovej energie. Ochladzuúce, vlhké potraviny přrnášajú do organizmu potrebnú jin energiu a suché, zahrievajúce potraviny nám zaisťujú jang energii. Zjednodušen možno napísať, že pre ľudí, ktorí sa často cítia prechladnutí a vyčerpaní, je prospešná strava s prevahou jang energie. Naopak "horké nátury" budú lepšoe prospievať s prevahou osviežujícou jin energiiou.

Termické pôsobení potravín
Termické pôsobení potravín predstavuje ich schopnosť vyvolávať pocity chladu alebo tepla v ľudskom organizme. V praxi čínská medicína rozlišuje 5 možných energií, a to studená (silný jin), horká (silný jang), chladná (jin), teplá (jang) a neutrálna. Pozor, tieto popisy však nezodpovedajú aktuálnemu stavu potravín. Takto napríklad pri jedení feferónky práve vytiahnutej z chladničky (je studená) do organizmu i ajtak prímame potravinu, ktorá rychle naväzuje pocit horka. Znalosť teórie termického pôsobenia potravín je prakticky využitelná pri varení v súulade s ročnímy obdobiami i pri príprave harmonizujícej stravy pre určitý konstitučný typ. Takto logicky v chladnú a vlhkú zimu pripravujeme viac zahrievajúcich jedál a naopak v suchom a horkom lete jedlá s prevahou chladivej energie. Pre zimomrivé jin typy opäť zahrievajúce polievky, omáčky a pečené jedlá, zatiaľ čo horkokrevní ľudia budú prospievať na šalátoch, surovom ovoci a zelenine alebo jedlách len krátko tepelne upravovaných.
Ku chladnejším potravinám patrí napríklad paradajky, ohorky, banány, kiwi, jogurty a minerálne vody. Neutrálnu energiu dodávajú luštěniny, mrkva, orechy, maslo, zemiaky. K zahrievajúcim potravinám patrí napríklad pohánka, ostré korenia, grilované mäsá.
Termické pôsobenie jednotlivých potravín nie je konštantne dané, ale mení sa vplyvom, spôsobom použitej kuchynskej úpravy a použitia dochucujících ingrediencí.

Päť elementov
Päť elementov: drevo, oheň, zem, kov a voda predstavuje 5 energetických kvalit, ktoré nájdeme všade okolo nás. Podľa TCM sa tieto jednotlivé elementy navzájom podporují a v presne danom poradí striedajú v priebehu dňa, roku i ľudského života. Pre prípravu zdravotne prospešného jedla je ideálne pri varení napodobňovať tento proces následnosti. Prakticky to znamená prípravu vyrovnaného jedla, obsahujíceho všetkých 5 elementov a v ideálním prípadě i pridávánie jednotlivých surovin v recepte podľa správného poradia. Každému elementu se ďálej pripisuje určitá chuť, pôsobení v organizme, odpovedá určitým orgánom, emóciám a pocitom.

Poučenie z čínskej dietológie:
Na otázky typu sú jablká alebo hrušky zdravšie?, je lepšie jesť varenú alebo surovú stravu?, je dobré pravidelne jesť ostré jedlá, ostré korenia? .... neexistujú absolutné odpovede.
Každý z Vás je osobnosť s určitým genetickým základom, prostredím, v ktorom teraz žije, ľuďmi, ktorí ich obklopujú a predevšetkým zdravotnou kondíciou, formovanou doterajším životným a stravovacím spôsobom. Správná výživa je komplexná problematika, a jej doporučovánie vždy musí vychádzať z konkrétneho zdravotného a konstitučného stavu každého jednotlivca.
Preto pre všetkých chudých s hlbším záujmom o zdravotne prospešné stravovánie podľa TCM doporučujem ďaľšie štúdium detailnějších kníh (napr. Petr Hoffmann: Od pramene čínské medicíny).Pri postupne zlepšujícej sa výžive a tým i zdravotnom stave bude každý z Vás lepšie cítiť energiu, ktorému jednotlivé potraviny a jedla dodávajú a prispievajú tak k všeobecnej pohode a taktiež i pocitu zdravia.

 

Stanovenie liečby podľa európskej nosologie:
V európskej medicíne odráža diagnóza vo väčšine prípadov už následky patologických procesov v organizme stanovenej za pomoci prístrojových a laboratórnych metód (napr. nefrotický syndróm, hyperlipidémia, arteriálna hypertenzia). Liečba sa tak najčastejšie zameriava na kompenzáciu zistených dôsledkov choroby, a nie na odstránenie príčin. Najmä preto musí pacient užívať preparáty predpísané na liečbu takých porúch celoživotne.
Úzka špecializácia európskeho lekárstva vedie k tomu, že sa pacient chodí liečiť s niekoľkými diagnózami k viacerým odborníkom rôzneho zamerania. Napríklad pacient ide s bolesťami chrbta k neurológovi, na ORL kvôli postupnej strate sluchu, k urológovi kvôli prostatitíde, k chirurgovi, ak má obliterujúce ochorenia ciev dolných končatín, k endokrinológovi kvôli hypotyreóze atď Avšak všetky spomenuté ochorenia spadajú pod jediný čínsky syndróm zvaný prázdnota yang obličiek. a lieči sa jedným preparátom TČM, v danom prípade ide o recept Jin Kui Shen Qi Wan (s neveľkými úpravami pre každý konkrétny prípad, vždy podľa toho, na čo si pacient sťažuje - však základom zostáva vyššie uvedený recept). Uvedená medicínska taktika sa v rovnako širokej miere užíva aj v Číne.
Pojmy tradičnej čínskej medicíny:
Tradičná čínska medicína (TCM) je tak trochu „z iného sveta". A nie je divu, že Čína ako taká, je pre nás zemou exotickou , ďalekou a čínska medicína je preto vzdialená západnému mysleniu, chápanie a pomenovanie zdravia, chorôb a pod. Preto i niektoré pojmy TCM sa potom nám Európanom môžu zdať rozprávkové, neprirodzené, či ťažko predstaviteľné. Vo svojej podstate je ale čínska medicína vždy jednoduchá a logická, snaží sa o zrozumiteľné vysvetľovanie príčin a následkov, napr. na základe rôznych prirovnaní, ktoré sa odohrávajú z každodenných situácií v živote alebo v prírode. Jedným z takýchto napodobnení môže byť prirovnanie ľudského tela k motoru automobilu na ktorom sa snaží čínska medicína poukazovať svoje cudzokrajné znejúce základné funkcie a pojmy, ako sú napríklad JIN a JANG, energie čchi – Qi, krv – XUE a pod.
JANG si môžeme predstaviť ako obsah motoru.
Nedostatok JANGU sa prejavuje ako veľké ťažké auto s malým obsahom motoru, ktorý nemôže takéto auto „utiahnuť" (motor trabantu v džípe ).
Napr. nedostatok JANGU v dráhe obličiek zodpovedá studeným končatinám, chladu v bedrách, potenie, oslabenie sexuálnych funkcií, únave a vyčerpaniu po fyzickej námahe ( pri pridaní plynu sa auto „zahlcuje" alebo nestačí pri jazde do kopca).
Nadbytok JANGU predstavuje auto s turbomotorom, napr. formuly, ktorá jazdí nižšou rýchlosťou vo vysokých obrátkach (zbytočne „túruje" motor, ktorý sa prehrieva, lebo sa vyparuje voda v motore a potom už žere aj viac benzínu a oleja).
Napr. nadbytok jangu v dráhe pečene zodpovedá výbušnému autoritatívnemu človeku (naskôr manažérovi), ktorý je jedničkou (tak ako formula 1), je horkokrvný s červenou tvárou, rýchlym a hlasitým hovorením, trpí väčšinou vysokým krvným tlakom, zvýšeným cholesterolom, dnou, bolesťami hlavy. Takýto manažér sa tiež ľahko zregeneruje a veľa vydrží, ale rýchlym životným tempom a vysokým pracovným nasadením sa vyčerpá natoľko, že náhle umiera na mŕtvicu či infarkt, podobne ako keď na závodnej dráhe v plnej rýchlosti havaruje formula jazdiacim štýlom brzda – plyn.
JIN si môžeme predstaviť ako olej v motore.
Nedostatok JIN smeruje ku zníženému výkonu, lebo sa motor riadne nepremazáva tak, aby podával optimálny výkon, ľahko sa prehrieva (podobne ako u ženy v prechode), čo potom smeruje k jeho postupnému vysušeniu, až dokonca k zadretiu motora.
Nadbytok JIN nikdy neexistuje, lebo je známe, olej ani voda sa nedajú v motore predávkovať.
Energia čchi Qi si môžeme predstaviť ako rýchlosť a výkon motoru.
Nedostatok energie čchi QI zodpovedá nízkej rýchlosti, či už z dôvodu malého obsahu motoru,
Ktorý neutiahne veľké ťažké auto (nedostatočnosť JANG), alebo nízkej rýchlosti za zníženéo výkonu studeného motoru (chlad HAN). Oboje si kladú nároky na väčšiu spotrebu benzínu (krv XUE) a oleja (JIN), preto i auto má zo začiatku veľkú spotrebu, viac „žere", aby doplnilo chýbajúci výkon (tlstí ľudia), dokedy sa neskôr „nezadre" (nechutenstvo).
Napríklad nedostatok energie čchi QI v dráhe sleziny sa prejavuje ľahkou únavou, oslabením životného elánu a sily, vyčerpanosti, depresiami, mäkkšou stolicou, zadýchavaním sa, tichým rozprávaním, ľahkým potením, dochádza jednoducho k postupnému vybitiu bateriek.
Stagnácia energie Qi zodpovedá prerušovanej jazde „s prískokmi" (občasnému spomaleniu a opäť náhlemu zrýchleniu). Za túto nevyrovnanú jazdu sú zodpovedné zapchávajúce sa trysky (z vnútorných nečistôt, napr. z potravy) či odchádzajúcej sviečky (z emócií). Takýto motor potom ide len na 2 válce, a nie na plný výkon; časom sa hltí, varí, až sa vo finále môže i zadrieť...
Napr. stagnácia energie QI v dráhe pečeni sa môže prejaviť u žien predmenštruačným napätím, vnútorným nekľudom a podráždenosťou (prehrievaním motoru), častým striedaním nálad, náhlymi výbuchmi ako plačom, tak i hnevu (voda sa varí), tlakom na prsiach pocitom knedliku v krku, častým zívaním a vzdychaním, cystami na prsiach a vaječníkoch, myomy (ucpávajúce sa trysky), bolesťami hlavy okolo menštruácie, nafúknutím a nadýmaním, pocitom dyskomfortu v brušnej oblasti.
Vlhko SHI si môžeme predstaviť ako nekvalitný benzín.
Vlhko SHI z nedostatku zodpovedá stavu, kedy motor dostáva miesto kvalitného benzínu znečistený benzín (nesprávne stravovanie), ktorého splodiny postupne zanášajú motor, a tým jeho výkon prirodzene klesá.
Napr. vlhko v dráhe sleziny sa prejavuje únavou, slabosťou, pocitom ťažoby v tele, mäkkou stolicou, ľahkým potením zadýchavaním sa, letargiou, ospalosťou – jednoducho celkovou fyzickou a psychickou nevýkonnosťou.
Vlhko a horko SHI/RE z nadbytku zodpovedá stavu, kedy motor dostáva miesto kvalitného benzínu znečistený benzín, Prehriaty motor je buď dôsledkom agresívnej jazdy brzda –plyn (nesprávna životospráva – strava a spôsob života), alebo dôsledkom jazdy na plný plyn (nadmerný stres). Nekvalitný benzín v našom prípade potom predstavuje zlé stravovanie so všetkým (nadmerné, nepravidelné a pod.). To všetko vedie k obrazu „horúcich trubiek, v ktorých tečie kalná voda". Horko odparuje vodovú časť a tak postupne ešte naviac zahusťuje kal, ktorý sa usadzuje na stenách trubiek, zacpáva ich, koroduje... Napr. horko a vlhko v dráhe pečeni a žlčníku sa prejavuje vysokým krvným tlakom (kal sa usadzuje na stenách trubiek) a zmenšuje ich priemer, zvýšenými tukmi a cholesterolom v krvi (zahustený kal), dnou a reumatickou artritídou (zapchávanie trubiek), žlčníkovými či obličkovými kameňmi (horko zahustí vlhko, vytvorí sa blato, ktoré sa nalepí na seba a vznikne piesok či kemene), zápaľom žlčníku a žlčových ciest, bolesťami v podrebrí, horkou chuťou v ústach (horko), lepkavou chuťou v ústach (vlhko),pocitom horúčosti a ťažoby v tele, začervenanou a mastnou pleťou, zápchou (horko), či naopak riedkou stolicou (vlhko).
Krv XUE si môžeme predstaviť ako palivo v motore (benzín).
Nedostatok krvi XUE zodpovedá nedostatku benzínu, kedy je kapacita nádrže buď malá, a teda je skoro spotrebovaná (vrodená nedostatočnosť krvi XUE), alebo je síce dostačujúca, ale kvôli rýchlej a nekoordinujúcej jazde brzda – plyn (nesprávna životospráva) je rýchlo kapacita nádrže vyčerpaná. Treťou príčinou nedostatku krvi XUE je unikanie benzínu z deravej prívodnej hadičky (napr. hormonálna antikoncepcia).
Napr. nedostatok krvi v dráhe pečene sa prejavuje bledosťou, rozostreným videním, nízkym krvným tlakom, závratmi, mravenčením končatín, lámavými nechtami, neschopnosťou sa sústrediť, zabúdaním, slabou menštruáciou alebo nespavosťou, ako keď chýba v motore benzín a motor nejde a nejde...
Blokáda krvi XUE zodpovedá zalomeniu prívodnej hadičky od benzínu, tomu potom následne zodpovedá i jazda a výkon motoru. Záleží na miere zalomenia hadičky, takisto i na tom , koľko paliva tadeto prejde, teda o akú veľkú blokádu ide. Napr. blokáda krvi XUE v srdci sa prejavuje ostrými či bodavými bolesťami na prsiach, vystreľujúcimi do ľavej paže alebo pod lopatku, bušením srdca, arytmiami a extrasystolami (nepravidelným preskakujúcim pulzom), pocitom stiahnutia a tlaku na hrudi, fialovými perami a nechtami – teda všetkými známkami chronickej srdečnej choroby s vysokým cholesterolom v krvi, ktorý blokuje cievy, čo potom môže spôsobiť až srdečný infarkt.
Horko RE si môžeme predstaviť ako prehriaty motor.
Horko RE z nadbytku zodpovedá motoru, ktorý sa prehrieva kvôli agresívnej jazde brzda – plyn alebo kvôli jazde na plný plyn, kedy vodič svoju formulu nijako nešetrí. Napr. horko v žalúdku sa prejavuje pálením žáhy, pálivými bolesťami v žalúdku, nadmerným hladom, grganím, nevoľnosťou, vracaním po jedle, páchnucim dychom, pocitom tepla – jednoducho všetkými príznakmi zodpovedajúcimi zápalu žalúdku.
Horko RE z nedostatku zodpovedá prehrievajúcemu sa motoru na základe nedostatočného chladenia vodou či olejom, ktoré môže viesť postupne až k zadreniu motora. Napr. teplo v obličkách na podklade nedostatočnosti JIN sa prejavuje nočným potením, horkom v dlaniach, chodidlách a na hrudi, návaly tepla, začervenanými líčkami na tvári, nočné suchoty v ústach, pískaním v ušiach, závratmi, zlou pamäťou, zápchou, bolesťou v bedrách, neplodnosti, nespavosti – podobne ako u ženy v prechode, ktorých zvlhčujúca sa miazga postupne vysychá a organizmus sa potom ľahko prehrieva.
Chlad HAN si môžeme predstaviť ako studený motor.
Chlad HAN z nadbytku zodpovedá studenému motoru so zmrznutými trubkami z dôvodu okolitého silného mrazu- Takýto motor dôjde iba na krátku vzdialenosť , potom sa zadre alebo ho dokonca ani nejde naštartovať, lebo sa nenažhaví na dostačujúcu prevádzkovú teplotu. Napr. napadnutie vonkajším chladom (chrípka, viróza) sa prejavuje trasľavkou, zimnicou, bolesťami svalov, chábajúcim potením, či studenými končatinami, ktoré sa zlepšia oblečením a zahriatím – podobne ako je treba zakúriť pod kotlom a rozprúdi zamrznutú cirkuláciu v trubkách.
Chlad HAN z nedostatku zodpovedá slabému motoru s nekvalitným benzínom. Slabý motor je už daný slabou konštitúciou vo výrobnom závode (vrodená konštitúcia). Miesto zodpovedajúcemu benzínu Natural 95 sa motoru dostáva menej výkonného benzínu Natural 91 (zlý výber potravín). Podľa toho potom vypadá i výsledok – auto ledva jazdí. Napr. v dráhe sleziny sa prejavuje nechutenstvom, únavou, vyčerpanosťou, bledosťou, slabosťou končatín, miernou depresiou, ľahkým pocitom ťažoby po jedle, mäkkou stolicou, neznášanlivosťou chladu, či studenými končatinami, ktorá sa nezlepší oblečením a zahriatím – je teda potrebné čapovať správny, zodpovedajúci benzín a častejšie zoštelovať motor (zmenou stravy a celkovou životosprávou).

Sucho ZAO si môžeme predstaviť ako málo vody v motore.
Sucho ZAO zodpovedá nedostatku vody v chladiči motoru, kedy sa motor prehrieva a tým sa znehodnocuje i olej (JIN) v motore. Napr. sucho v dráhe tlstého čreva sa prejavuje zápchou, tvrdou bobkovitou stolicou, suchými perami, suchou kožou, chudosťou a ťažkým priberaním na váhe – jednoducho človek – sušina.
Stav nadbytku SHI si môžeme predstaviť ako silný motor.
Stav nadbytku SHI zodpovedá silnému motoru, ktorý ide z kopca a ešte navyše pridáva zbytočne plyn. Človek s touto fyzickou konštitúciou je silný a energický, má veľa elánu, hovorí vysokým, prenikavým hlasom. Máva obyčajne začervenanú pleť a trpieva zápchou, vysokým krvným tlakom alebo srdečnými chorobami. Pretože jeho telo akumuluje príliš veľa energie, má tendenciu k zapchaniu (blokády) energie QI a krvi XUE, podobne ako je tomu pri dopravnej zápche.
Stav nedostatku XU si môžeme predstaviť ako slabý motor.
Stav nedostatku XU zodpovedá slabému motoru, ktorý ide do kopca a nepridáva plyn. . Človek s touto fyzickou konštitúciou je slabý a krehký a obyčajne má i malý životný elán. Máva svetlú pleť, býva často unavený, veľmi sa potí, máva búšenie srdca alebo nestačí s dychom, ľahko sa zadýchava, býva podvýživený alebo je chudý a často trpí na poklesy orgánov (maternice, žalúdku, močového mechúra či na pokles konečníku a pod.), ktoré sú spôsobené práve energetickou slabosťou – telu chýba dostatok energie „udržať" vnútorné orgány.
Choroba na povrchu BIAO je ako poškodená karoséria.
Choroba na povrchu BIAO zodpovedá autu s poškodenou karosériou, avšak motor je v poriadku. Napr. v počiatočnom štádiu chrípky sa usadí vonkajší škodlivý vietor v častiach na povrchu tela (poškrabaná metalíza) , iba včasným potením (zaretušovaním laku) sa všetko rýchlo vráti do normálu.
Vnútorná choroba LI je ako poškodený motor.
Vnútorná choroba LI zodpovedá autu s poškodeným motorom, avšak karoséria je v poriadku. Napr. po chrípke, ktorá nebola riadne vyliečená sa usadí škodlivina hlbšie v srdci a kĺboch (reuma) alebo na pľúcach (zápaľ pľúc).
BOLESTI HLAVY
Tai Yang: Qian Huo Ge Gen
Shao Yang: Chai Hu Cuan Xiong
Yang Ming: Bai Zhi
Shao Yin: Xi Xin
Jue Yin: Wu Zhu Yu

Prehľadať výsledky filtra fulltextom

Zobraziť:
Predvolby sukromia

Cookies používame na zlepšenie Vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie jej údajov o jej používaní. Kliknutím na "Prijať všetky cookies" vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie