Z technických príčin dočasne pozastavujeme možnosť objednať naše produkty do 22. 4. 2024.

Panel používateľa

Jazyk v TČM vyhľadanie - charakteristiky

Jazyk v TČM vyhľadanie - charakteristiky

NEW

Jazyk, jeho popis a charakteristiky

0,01 €

Skladové číslo:

Dostupnosť: Momentálne telef./mailové objednávky

Výrobca: ABC Traditional Medica s. r. o

Príklady jazykov podľa autora Giovanniho Maciocia - Diagnostika podľa jazyka v tradičnej čínskej medicíne:

1. Normálne těeo jazyka okrem mierneho otoku po stranách; tučný, tmavožltý povlak. (NTJOMO)

Fotografia 1: Žena, vek 34 rokov

Charakteristika 1 jazyka: Farba tela normálna, Tvar tela: normálny, okrem slabonatečených okrajov

Povlak jazyka: silný, tmavožltý

Anamnéza 1: Táto pacientka bola v relatívne dobrom zdravotnom stave, sťažovala sa predovšetkým na bolesti hlavy v oblasti čela, mávala stuhnutý krk a poruchy trávenia. Pulz bol slabý a to najmä na strednej pozícii

Diagnóza: Tmavo žlatý a silný povlakjazyka upozorňuje na stagnáciu potravy v žalúdku, z ktorej vzniká mierna horúčosť. Problém je obmädzebý na žalúdok, lebo zbytok jazyka je normálny.až na slabo natečené okreje, ktoré prezrádzajú miernu prázdnotu QI sleziny PI QI XU. Tento jazyk je uvedený ako príklad povlaku s koreňom, v protiklade k fotografii č. 20, kde je povlak bez koreňa. Kdekoľvek má povlak koreä a telo jazyka je takmer nnormálne, nezáleží na tom, ako tmavý či silný je povlak, nejde o závažný stav, prognóza je dobrá a porucha by mala bzť ľahko liečiteľná ( čo sa v tomto prípadepotvrdilo ).

2. Dlohý, mierne otečený a červený jazyk (väčšinou po stranách), natečenejšíí po pravej
strane; tenký, žltý a vlhký povlak v oblasti pľúc (za špičkou jazyka). DMOCJ

Fotografia 2: Žena, vek 65 rokov

Charakteristika 2 jazyka: Farba tela červená, začervenejšia po stranách

Tvar tela 2: dlhý, šahko natečený, viac po pravej strane

Povlak jazyka 2: žltý a vlhký v oblasti pľúc  ( za špičkou jazyka )

Anamnéza 2: Pacient mal artrózu oboch bedrových kĺbov a vysoký krvný tlak hypertenziu, trvajúcu 2 roky. Jeho pulz bol plný, strunovitý, rýchly a hlboký.

Diagnóza 2: Červené telo jazyka, ktoré je začerveňajšie po stranách, prezradzuje prítomnosť horúčosti v pečeni, priamo oheň pečene. Dlhé telo jazyka tiež znamená horúčosť a slabý odtok po pravej strane taktiež poukazuje na oheň v pečeni. Toto je potvrdené rýchlym a strunovitým pulzom, prezradzujúcim opäť  vnútornú horúčosť spojenú s ohňom pečene. Hypertenzia je v tomto prípade následkom stúpania ohňa pečene. Slabý otok celého jazyka je spôsobený nahromadením vlhkosti z prázdnoty Qi sleziny. Tenký žltý povlak v oblasti pľúc odráža dlhodobú stagnáciu vlhkosti a hlienov v pľúcach. To je väčšinou spôsobené prekonanou nádchou alebo chrípkou v minulosti, ktorá nebola riadne vyliečená (alebo bola liečená antibiotikami ), čo vedie k nahromadeniu vlhkost a hlienov v pľúcach. Takýto pacienti si nemusia uvedomovať, že májú nejaký problém v pľúcach, ale majú väčší sklon k ochoreniu chorobami vonkajšieho napadnutia.

3. Krátký, suchý, tmavočervený a celkom zlúpaný jazyk, veľa vyvýšených červených bodiek. KSTCJ

CHARAKTERISTIKA JAZYKA Fotografia 3: žena, vek 76 rokov

Farba tela 3: tmavě červená, mnoho vyvýšených červených teček

Tvar tela 3: krátky, stiahnutý

Povlak: celkom zlúpaný (bez povlakov), suchý.

ANAMNÉZA 3: Uvedená pacientka trpela Parkinsonovou chorobou viac ako 10 rokov. Bola veľmi vychudnutá a mala suchú kožu. Pulz bol výrazne tenký, plávajúci a prázdny.

DIAGNÓZA 3: Ide o veľmi krajný prípad prázdnoty jin obličiek. Tmavo červené telo jazyka, neprítomnosť akéhokoľvek povlaku, vyvýšené červené bodky na jazyku a suchosť. To všetko odráža výrazné vyčerpánie jin obličiek s horiacou horúčosťou z prázdnoty. Slabosť Jin je tiež potvrdená vychudnutím pacientky a suchosťou
jej kože. Takýto jazyk vždy signalizuje zlú prognózu a stav musí býť považovaný za neliečitelný.

4. Červené telo jazyka s bodkami po ľavej strane; tučný, žltý, mastný a lepkavý povlak CTJSBPLS

CHARAKTERISTIKA JAZYKA 4: muž, vek 25 rokov

Farba tela 4: červená s bodkami po ľavej strane

Tvar tela 4: normálny

Povlak 4: silný, žltý, mastný a lepkavý

ANAMNÉZA 4: Tento pacient sa sťažoval na bolesti v podrebrí, zápchu, motanie hlavy, smäd, pocit horúčosti v ústach a podráždenosť. Pulz bol plný a strunovitý.

DIAGNÓZA 4: Všetky príznaky ukazujú na oheň pečene. Je to potvrzené i jazykom, lebo telo jazyka je červené a sú na äom červené bodky po ľavej strane, co súvisí s pečeäou. Pretože na jazyku je povlak, ide o horúčosť z plnosti. Naviac vzhľadom k silnému, mastnému a lepkavému povlaku z toho možno vyvodiť i prítomnosť vlhkosti alebo hlienov postihujících zlčník. Potvrzuje to sila povlaku, ktorá ukazuje na problém v jangovom orgánu. Ide o povlak s koreäom.

5. Jazyk červený a natečený; povlak bez koreňa, pliesňovitý a čiastočné olúupaný. JCNPBK

CHARAKTERISTIKA JAZYKA 5: žena, vek 80 rokov

Farba tela 5: červená
Tvar tela 5: natečený
Povlak 5: bez koreäa, pliesňový, čiastočne zlúpaný
ANAMNÉZA 5: Pacietnka bola postihnutá reumatizmom zápästia a kolien. Mimo tejto ťažkosti bola relatívne zdravá.
DIAGNÓZA 5: Jazyk jasne ukazuje na horúčosť a prázdnotu Jin žaludku. Natečené telo jazyka je spôsobené horúčosťou. Čiastočně zlúpnutý povlak znamená prázdnotu jin žaludku. „Pliesňový" povlak (v tomto prípadě bol len slabo pliesňový) naznačuje prítomnosť horúčosti v žalúdku (z prázdnoty jin), která vyparuje tekutiny žalúdku a spôsobuje, že vystupuje až na jazyk. Pliesňový povlak teda vypadá ako drobečky sojového tvarohu alebo z kyslého mlieka či z ovesnej kaše. Aj keď jazyk ukazuje na pokročilú patológiu žalúdku, pacientka je relatívne zdravá. Zdanlivý rozpor lmožno vystvetliť jej vekom. V pokročilom veku sa jin vyčerpává a dostává sa do prázdnoty (v tomto prípadě sa to nejviac týkalo jin žalúdku) a na jazyku sa objevia niektoré zmeny, zatiaľ čo  chorý nemá iné príznaky.

6. Bledý a natečený jazyk s málo vráskami. Tenký, biely a suchý povlak. BNJSMV

CHARAKTERISTIKA JAZYKA 6: žena, vek 65 rokov

Farba tela 6: bledá
Tvar tela 6: natečený, s niekolkými ryhami
Povlak 6: tenký, bielý a suchý.
ANAMNÉZA 6: Pacientka trpela cez 30 rokov chronickým astmatom astmou sa zvlášť obtiažnym nadychováním. Bola silne zahlienená a občas vykašľávala biele a vodnaté hleny. Pulz bol slabý, zvlášť v pozícii Qi (chi).
DIAGNÓZA 6: Bledé a natečené telo jazyka značí prázdnotu jangu sleziny s hromadením vlhkosti. Jang obličiek je rovnako prázdný, ako ukazuje slabosť tepu v pozíci Qi (čchi). Tato prázdnota obličiek môže vyplývať z dluhého trvania zdravotných ťažkostí a zo samotnej povahy problému. Dlohotrvajíca prázdnota jangu sleziny akéhokoľvek pôvodu môže časom viesť k prázdnote obličiek. V prípade výrazne chronickej astmy u staršejí osoby je postihnutie obličiek takmer isté. To je potvrzené tiež faktom, že nádych jeťažší ako výdych, co je spôsobené zhoršením funkcie obličiek nasávat Qi - čchi. Povlak jazyka pacientky je suchý s nieklkými ryhami, a to svědčí o dlhotrvajúcej prázdnote Yangu - jangu. Trvá táto situácia dlho, nedocháza k dostatečnému obehu tekutín, ktoré sa potom nedostávajú na jazyk; odtialto suché a ľahko rozpukané telo jazyka. Bledý a suchý jazyk môže tiež naznačovať prázdnotu krvi. Ako vieme, že sa v tomto prípade jide o prázdnotu Yangu 
jangu? Keďže telo jazyka je výrazně natečené, co naznačuje hromadenie vlhkosti zpôsobené prázdnotou jangu sleziny. V prípade prázdnoty krvi by bylo telo jazyka buď tenké, alebo normálna velikosť.

7. Fotografia 7. Tenké, tmavočervené, ľahkoochablé tela jazyka, ešte červenejší a natečenejší po stranách. Prasklina v strede jazyka vedie až ku špičke, ľahký odtok v oblasti hrudníku tenký biely povlak. TTCLOTJ.

CHARAKTERISTIKA JAZYKA 7: muž, vek 67 rokov

Farba tela 7: tmavo červená, začervenaná po okrajoch.
Tvar tela 7: tenký, okraje slabo napuchnuté, ryha uprostred jazyka vedúca až ku špičke, ľahko natečená oblasť odpovídajúca hrudníku (mezi špičkou a stredom jazyka a naprieč celého jazyka), ľahko ochabnuté telo jazyka.
Povlak 7: tenký a biely.
ANAMNÉZA 7: Tento pacient trpel chronickou bolesťou dolnej časti chrbtice a tinnisom (zvuky v ušiach). Pulz bol plný, rychly a strunovitý.
DIAGNÓZA 7: Temno červené telo jazyka naznačuje prítomnosť horrúčosti. Okraje jsou začervenané a ľahko napuchnuté, čo ukazuje, že horúčosť sa nachádza v pečeni. Potvrzuje to i rýchly a strunovitý pulz. Od stredu ku špičke jazyka je ryha, naznačujúca presun ohnivosti pečene do srdca, který má za následok ohnivosť srdca. Telo je tenké, pretože horúčosť začala škodiť telovým tekutinám a vysúšať sa , ale to doposiaľ neviedlo k prázdnotě jin. Ľahký otok mezi špičkou a stredom naznačuje stagnáciu čchi v hrudi (zrejme vplyvom emocionálních problémov, lebo je tu i ohnivosť srdca). Otok v teto oblasti spôsobuje uhnutie ryhy ku strane, poukazujícej na stiesnenie srdca stagnaciu čchi na hrudníku.

8. Jazyk s natečeními stranami a ryhou v strede vedúcej až ku špičke. Otok po obidvoch stranách, ryhy s vláskovitými chĺpkami vo vnútri ryhy, lepkavý a špinavý povlak. JSNSAR

Farba tela 8: normálna
Tvar tela 8: po stranách otečený, ryha v strede jazyka až ku špičke, s otokom po oboch stranách.
Povlak 8:     lepkavý a špinavý s ostňami vovnútri centrálnej ryhy
ANAMNÉZA 8: Tento pacient sa sťažoval na bolesti nadbrušku, zlé trávenie a reumatické bolesti v zápästí a kolien. Pulz bol hlboký a slabý, vynimajúc srdečného, ktorý bol vlnovitý avšak prázdny.
DIAGNÓZA 8: V tomto prípade je tvar tela a povlak zásadního významu v porovnání s farbou tela jazyka, ktorá neukazuje na patologické změny. Otok po oboch stranách jazyka naznačuje dluhotrvající prázdnotu čchi sleziny, ktorá už nie je schopná transformovať a prepravovať tekutiny. Centrálna ryha smerujúca
dole ku špičke jazyka poukazuje na konštitučnú slabosť srdce a otok okolo ní svědčí o ďalšom narušení čchi srdca emocionálnym traumatom. Otok po oboch stranách centrálne ryhy ukazuje na rozšířenie srdca. To je potvrzdené i vlnovitým a prázdnym pulzom srdca, naznačujícom slabosť čchi srdca (odtialto prázdny pulz), vzniknutý následkom príliš velkej zátěži, kteroú si pacient sám sebe ukládá a súuvisí i s emočnými problémami (preto vlnovitý pulz).
Špinavý povlak a ostný vovnútri centrálnej ryhy ukazujú, že po dlohú dobu docházalo ku stagnácii potravy v žalúdku, která sa už transformovala na žaludečný hlien a ohnivosť. Hlien sa prejevuje v lepkavosti povlaku jazyka. Záverom lmožno konstatovať dlhodobý stav prázdnoty žaludku a sleziny, ktorý viedol k hromadeniu vlhkosti a tvorbe hlienu a ohnivosti v žalúdku. Nakonec by mohli hlieny a oheň vyvolať i duševné problémy „oblouzněním" ducha. Na to poukazuje prítomnosť ostňov vovnútri centrálnej trhliny vzťahujúcej sa k srdcu.

 

Fotografia 9: žena, 51 rokov

9. Bledý, natečený jazyk s vlhkým povlakom. BNJSVP

Farba tela 8: bledá
Tvar tela 8: napúchnutý
Povlak 8: vlhký
ANAMNÉZA 8: Táto pacientka bola nápadná vytrvalým trasením hlavy, ktorý začal pred dvomi rokmi. Mala také ľahké  búšenie srdca, trpela nespavosťou a častým močením i v noci. Tep bol slabý a zanorený. Západna lekarska diagnóza jej stavu stanovila Parkinsonovu nemoc.

DIAGNÓZA 8: Bledé telo jazyka naznačuje prázdnotu jangu, čo je potvrdené i otokom jeho tela a vlhkosťou povlaku. V tomto prípadě viedľa prázdnota čchi i jangu ku hromadeníu vlhkosti, ako ukazuje opúchnuté a vlhké telo jazyka. Prázdnota jangu se týká sleziny a obličiek, súdiac podľa tepu a častého močenia.
Prázdnota jangu sleziny viedla tiež k neschopnosti sleziny tvoriť dostatok krvi, a taktiež k prázdnote krvi. To sa prejevuje búšením srdca a nespavosti. Následne viedla prázdnota krvi ku zdvihnutiu sa vetru pečene, čo je
příčinou trasenia. Je dôležité si povšimnúť, že tu ide o vietor z prázdnoty, pretože pocháza z nedostatku krvi. V tomto prípade môžeme podľa tepu a jazyka usudzovať predovšetkým na stav prázdnoty, ktorá vyžaduje posílenie sleziny a obličiek.

Fotografia 10 -  dievča 10 rokov

10. Normálny jazyk až na červené bodky a tenký biely povlak po pravej strane. NJANCB

CHARAKTERISTIKA JAZYKA
Farba tela: normálna, s červenými bodkami na pravej strane.
Tvar tela: normálny.
Povlak: tenký, biely povlak na pravej strane

 

ANAMNÉZA: Dievča prekonala v dobe návštěvy akútnu infekciu

DIAGNÓZA: Jazyk je jasným príkladom vonkajšími útokmi - atakmi veternej horúčosti vo vrstve šaojang (shaoyang). Pro toto štádiu je typický tenký biely povlak len na pravej strane, ako vidíme tu. Naviac sú tiež na pravej strane červené nodky, čo naznačuje, že horúčosť začína postupovať dovnútra.

11. Červený, trochu zatuhnutý a deviovaný jazyk s ľahkým otokom po pravej strane, lesknúci sa v pravej časti. Hlboká ryha vedie stredom až ku špičke. Tenký, ľahko suchší a špinavý povlak, ktorý chýba v strede. CTZAD. Fotografia 11 : muž 64 rokov  CHARAKTERISTIKA JAZYKA

Farba tela: červená, vpredu lesklá.
Tvar tela: ľahko
Povlak: t

ANAMNÉZA: D

DIAGNÓZA

 

12. Červený, natečený jazyk ( obvykle hneď za špičkou a po stranách ), červené bodky na koreni jazyka, slabé ryhy po stranách. Jamka v oblasti pľúc a výraznejšia vlhkosť prevažne vnútri jamky a po stranách. V strede jazyka povlak chýba, zatiaľ čo na koreni je žltý. CNJCBNKJ

13. Tmavočervený jazyk s bodkami medzi špičkou a stredo. Okraje jazyka majú oranžovú farbu ( najmä vpravo), veľa rýh typu ľadových kríkov, chýba povlak. TCJSBMSAS

14. Modro fialový jazyk s bledým a konkavnimi bodkami okolo stredu, otlačky zubov, suchý a špinavý povlak.MFJSBAK

15. Natečený a bledý jazyk ( až na červenú špičku), bledé konkávne bodky okolo stredu, vpredu vyvýšené červené bodky. Žltý povlak v strede, ktorý je biely na ostnej ploche jazyka. ABJBKB

16. Bledý a ľahko natečený jazyk, bledočervené body po ľavej strane, vlhké okraje a tenký, žltý a špinavý povlak. BLNJBCB

17. Slabo natečené okraje, tenký a žltý povlak bez koreňa zlúpavajúci sa vo škvrnách. SNOTZPBK

18. Červený jazyk s ešte s červenšou špičkou, natečený, rolujíca sa špička; lepivý, žltý a suchý povlak. CJSECS

19. Tmavo červený až červenofialový jazyk, v prednej časti tmavší a natečený. Bodky po stranách, zlúpaný povlak až na tenké biele zbytky po stranách.TCACFJ

20. Jazyk natečený, mierne začervenaný v strede, povlak bez koreňa a zlúpaný v strede. Tenký žltý povlak mezi špičkou a stredom. JNMZVSPBKZVS

21. Červenofialový jazyk, pohybujíci sa, ľahko natečené okraje, natečená predná časť a tenký biely povlak. CFPLNO

22. Modravo fialový jazyk s tučným žltým povlakom. MFJSTZP

23. Tmavočervený jazyk s ešte tmavšími okrajmi, natečenýv prednej časti i po stranách. Biely práškovitý, suchý povlak bez koreňa. TCJSETMONVPC

24. Tmavočervený jazyk s hlbokou strednou ryhou vedúcej až ku špičke s veľa inými ryhami vyžarujúcimi z nej do strán. Jazyk je natečený pozdĺž stredovej ryhy a je olúpaný povlak. TCJSHRVAKS

25. Jazyk normálnej farby so širokou ryhou uprostred, ktorá nesiaha až po špičku, slabé ryhy po stranách, úplne bez povlaku. JNFSSRU

26. Červený jazyk (najmä na špičke), ryhy uprostred jazyka siahajúce až na špičku a dalšie drobné ryhy. Povlak zlúpaný so zvlášt suchou špičkou, zatiaľ čo koreň jazyka je vlhký. CJRUJSANS

27. Červeno fialový, slabo natetečený a ľahko stuhnutý jazyk; ryha v stredu siahajúca až na špičku.
Žlté chĺpky vnútri ryhy, suchý, tenký povlak bez korene, ktorý je žltý na koreni jazyka. CFSNALSJ

28. Červený jazyk a silný, žltý, čierny a suchý povlak s rozptýlenými bielymi okrskami, po ľavej strane povlak pliesňovitý. CJASZCASP

29. Jazyk normálnej farvy so stredovou ryhou a ryhami po stranách, rozptýlené ryhy aj inde, povlak chýba. JNFSSRARPS

30. Modro fialový a lľahko natečený jazyk s ryhou v stredu a tenkým, bielym povlakom. MFALNJSRvS

31. Červeno fialový jazyk s červenou špičkou, natečený (najmä na špičke) a tuhý; tenký, bielý nezakorenený povlak škvrnito zlúpaný na koreni. CFJSCSNTBNP

32. Normální jazyk až na povrchový otok pravej poloviny tela jazyka. NJAZMPOPP

33. Ľahko červenejšia ľavá polovina a špička jazyka, slabý otok vľavo; žltý a klzký povlak po ľavej strane. LCLPASJSO

34. Velmi natečený jazyk (najmä po stranách), veľa hlbokých rýh na okrajoch; suchý práškovitý a nezakorenrný povlak. VNJMHRNO

35. Ten istý pacient po dvoch rokoch (upozornenie na neprítomnosť rýh). TIPP2RNR

36. Ide o prvnú zo série troch fotografií. Jazyk normálnej farby s červenými bodkami
na špičke a po stranách; žltý a lepkavý povlak IO1ZS3FJNFSCB
37. Druhá fotografia. Ten istý pacient ako u fotografii 36 s ešte s kluzavejším povlakom. 2FTIPuF36seKP

38. Tretia fotografia. Normálna farba jazyka, bledé červené bodky (nie příliš vyvýšené); tenký biely povlak. 3FNFJbcb

39. Červený jazyk s ľahko nafialovými stranami, fialová a rozšířená žíla po pravej strane. CJSLNS

40. Normálny vzhlad spodnej části jazyka. NVSCJ

41. Červený jazyk najmä v svojej prednej části, která je natečená; červené bodky okolo stredu, tučný, žltý a zakorenený povlak. CJNVSPC

42. Ten istý pacient po 2 rokoch (upozornenie na neprítomnost povlaku v prednej části jazyka). TIPP2RF41NP

43. Bledý natečený jazyk ale červený na koreni; tenký, biely povlak okrem oblasti na koreni, kde je zlúpaný. BNJACNK

44. Jazyk normálnej farby s červenými bodkami v prednej části a s otiskami zubov.; povlak je zlúpaný vo škvrnách (tzv. „mapovitý"). JNFSCBVPCAOZ

45. Bledý a natečený jazyk s otiskami zubov a ryhou v stredu. Povlak je lepivý a celkovo biely, ale slabo zažltlý v strednej časti smerom ku kořeäu. BAJSOZARVS

46. Bledý jazyk natečený najviac vpredu, s otiskami zubov; lepkavý a bielý povlak. BJNNVSOZ

47. Červený jazyk s červenou špičkou so začervenanými bodkami, ztuhlý, silný, žltý a velmi suchý povlak. CJSCSSZB

48. Červené telo jazyka s ľahko natečenými okrajmi, rozptýlené ryhy, zlúpaný povlak.

49. Červeně fialový jazyk s červenými bodkami v prednej části, centrálna ryha, otisky zubov. Lepkavý biely povlak (žltý vovnútri ryhy), zlúpaný vo škvrnách najmä smerom dopredu.

50. Trochu bledý jazyk obzvlášt po stranách, mierně natečený najmä v prednej části; slabo lepivý povlak BJOPSMN

51. Jazyk normálnej farby, uhýbající sa na stranu a natečený. Hlboká srdečná ryha, lepkavý biely povlak (žltý vo vnútri ryhy). JNFOPSMNNVPC

52. Prvá zo série troch fotografií. Natečený jazyk normálnej farby s hlokými rozptýlenými ryhami, niekoľko priečnych ryh po stranách, nie je povlak. 1ZS3FNJNF

53. Druhá fotografia. Natečený červený jazyk najmä v prednej části, hluboké ryhy; silný, lepkavý žltý povlak. 2FNCJNVPC

54. Tretia fotografia. Natečený jazyk farby normálne až červené s bielými puchýřky v prednej části. Hluboké rýhy a potom rozptýlené škvrnky nezakoreneného povlaku. 3FNJFNAC

55. Tenký a červený jazyk se žltkastými žílami a fialovými žilkami na spodnej časti tela jazyka, chyba povlak. TACJSZZAFZ

56. Bledý, vlhký a ľahko natečený jazyk bez povlaku. BVALNJ

57. Normálna farba jazyka s červeným koreňom, telo slabo suché, mierne natečené najmä vpredu. Přiečne ryhy na okrajoch, povlak zlúpaný vo škvrnkách („mapovitý").

58. Ten istý pacient po troch mesiacoch: koreň jazyka je mierne začervenaný, telo jazyka nie je tak suché a ryhy sú plytšie. Na koreň jazyka sa vrátilo trochu povlaku. TIPP3MKJJMZ

59. Červeno fialové a suché telo jazyka s dlhými a hlubokými ryhami. Sú tu iba len škvrny silného, žltého, nezakoreneného i povlaku. CFASTJSDAHR

Predvolby sukromia

Cookies používame na zlepšenie Vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie jej údajov o jej používaní. Kliknutím na "Prijať všetky cookies" vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie